Cookie- en privacyverklaring

Hoekstra-4in1-Service respecteert de privacy van haar klanten en conformeert zich volledig aan de richtlijnen zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als verantwoordelijke voor de bescherming van de door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij onze processen en systemen dusdanig ingericht dat vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan en dat het delen van deze gegevens uitsluitend met uw toestemming gebeurt of daar waar de overheid ons daartoe verplicht. Uw gegevens worden uitsluitend ingezet voor het mogelijk maken en optimaliseren van onze dienstverlening. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht.

 

Contactgegevens:

Hoekstra-4in1-Service

De Steiger 5                                                      Thesingerlaan 3

9321 DG  Peize                                                9797 TE  Thesinge

050-5533155                                                      050-3021977

 

https://www.hoekstra4in1.nl

info@hoekstra4in1.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Hoekstra-4in1-Service verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • uw naamgegevens
 • uw geslacht
 • uw geboortedatum en geboorteplaats
 • uw postcode- en adresgegevens
 • uw telefoonnummers
 • uw e-mailadres
 • het IP-adres van uw apparaat waarmee u onze website bezoekt
 • uw locatie op het moment dat u onze website bezoekt
 • uw activiteiten op onze website
 • uw internetbrowser en het apparaat-type

 

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Hoekstra-4in1-Service verwerkt persoonsgegevens om de volgende redenen:

 

 • om contact met u te leggen teneinde onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren;
 • om u in kennis te stellen bij veranderingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten aan u te leveren;
 • voor afhandeling van betalingen;
 • voor onze wettelijk verplichten, zoals bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte;
 • voor het ontwikkelen van onze dienstverlening door het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • voor het verzenden van reclame

 

Automatisering

Op basis van geautomatiseerde processen kunnen besluiten worden genomen door Hoekstra-4in1-Service welke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die voortvloeien uit computerberekeningen zonder tussenkomst van mensen. Hierbij valt te denken aan het gebruik van Google Analytics, Google Tag Manager en Facebook. Daarbij wordt onder andere typering en profilering toegepast zodat doelgroepen gevormd kunnen worden. Hierdoor kan het zijn dat wij mensen benaderen die nooit eerder met ons bedrijf in aanraking zijn geweest of hierom gevraagd hebben.

 

Bewaren van gegevens

Bij Hoekstra-4in1-Service bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor persoonsgegevens worden verzameld. De periode voor het bewaren hangt samen met de gegevenscategorie:

 

Persoonsgegevens

De bewaartermijn duurt zolang de betreffende persoon gebruik wenst te maken van onze diensten want de persoonsgegevens zijn nodig om de betreffende persoon te kunnen onderscheiden.

 

Personalia

De bewaartermijn voor personalia is gelijk aan de periode dat deze gegevens voor onze processen noodzakelijk zijn. Personalia worden gebruikt om contact met u te leggen en om onze administratieve processen te voeden met de juiste data. Daarmee is de termijn gelijk aan de periode dat deze gegevens voor onze processen noodzakelijk zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoekstra-4in1-Service verkoopt nimmer uw gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Binnen dit proces is de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd.

 

 

 

Cookies

Voor het goed laten functioneren van onze website op uw apparatuur plaatsen wij uitsluitend functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoekstra-4in1-Service en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens bij ons indienen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Hoekstra-4in1-Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op.